GL ES EN
III PREMIO TFG DA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
III PREMIO TFG DA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
11/12/2020

O Comité de Educación en Economía da ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA, concedeu unha das tres primeiras posicións do III PREMIO TFG o estudante do Master Interuniversitario de Economía, Brais Pociña Sánchez, polo seu traballo: “Economía geográfica e interación fiscal entre regiones” dirixido polos Profesores Jesús López Rodríguez e Laura Varela Candamio.