GL ES EN
CORTE DE ELECTRICIDADE NA FEE
CORTE DE ELECTRICIDADE NA FEE
26/12/2019

O luns 30 de decembro producíranse entre as 11 e as 13 horas cortes de subministro de electricidade para a realización de inspeccións de baixa tensión.

Pregamos que deixen desconectados da rede electrica aqueles aperellos sensíbeis que podan resultar afectados por picos de tensión.