GL ES EN
ABERTO PRAZO SOLICITUDE CAMBIO HORARIO 2019-20
ABERTO PRAZO SOLICITUDE CAMBIO HORARIO 2019-20
23/05/2019

Horarios oficiais aprobados na Xunta de Facultade

Dende o 24/5/2019 ata o 7/6/2019 poderan presentarse na Secretaría do Decanato as solicitudes de cambio de horario para o curso 2019-20.