GL ES EN
Acreditación institucional
Acreditación institucional
30/10/2018

A Facultade de Economía e Empresa ven de recibir da ACSUG o informe de avaliación favorable para a súa acreditación institucional.

Dita acreditación é froito de ter certificado o Sistema de Garantía de Calidade do centro e de ter renovados cando menos a metade dos títulos oficiais de Grao e Mestrado.


Grazas e parabéns a todos e todas!