GL ES EN
Audiencia Pública MUCSAC E MUDAE
22/05/2017

Proceso de renovación da acreditación dos mestrados - 24 de maio ás 11h00 - Sala de Xuntas I

Audiencia pública MUCSAC e MUDAE

Celebración de audiencia pública en relación co proceso de renovación da acreditación dos mestrados MUDAE e MUCSAC

Destinatarios: comunidade universitaria da FEE.
Día, hora e lugar: 24 de maio ás 11.00 na sala de xuntas número I do Decanato.