GL ES EN
Olimpíada Galega de Economía
30/03/2017

Alumnado de 2º de bacharelato - Listaxe de Admitidos (30/03) 

VIII OLIMPÍADA GALEGA DE ECONOMIA LA CAIXA - CONVOCATORIA 

LISTAXE DE PERSOAS ADMITIDAS Á PROBA (consultar .pdf

DÍA DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: 31 de marzo de 2017
HORA: 15.30h
LUGAR: Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña (Campus de Elviña s/n, 15071 A Coruña)

CARTA DE PRESENTACIÓN: consultar .pdf

BASES: consultar .pdf (atualizadas o 07-03-2017)

CARTEL:consultar .pdf 

ORGANIZADORES: Facultades de Economía e Empresa das universidades da Coruña, Santiago de Compostela (Campus de Santiago e Lugo) e Vigo (Campus de Vigo e Ourense), AGAEDES

PATROCINADORES: Obra Social "La Caixa" e Colexio de Economístas da Coruña

AVISO IMPORTANTE (27-03-2017): A parte da proba referida á materia de segundo de Bacharelato axustarase aos criterios PAU para o presente curso. 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN:

 
Comunicado da VIII OLIMPÍADA GALEGA DE ECONOMÍA "La Caixa" 

Lugar, hora, duración e estrutura do exame do vindeiro día 31 de marzo:

Primeiro: O exame terá lugar na aula 0.6 da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña (Campus de Elviña s/n 15071 A Coruña)

Segundo: O exame dará comezo ás 16.00 h. Os participantes presentaranse na porta da aula ás 15.30 h para acreditarse.

Terceiro: O exame terá unha duración de dúas horas.

Cuarto: Debido ao elevado número de participantes rexistrados e dada a necesidade de axilizar a corrección das probas para poder cumprir coa entrega de premios, a organización decidiu introducir un lixeiro cambio na estrutura do exame no tocante aos comentarios de texto. En resumo, os participantes deberán elixir un comentario de entre dous que serán propostos pola organización (un da materia de Economía e outro da de Economía da Empresa), no canto de teren que realizar os dous. 

En definitiva, o exame terá a seguinte estrutura:

Primeira parte: Preguntas referidas á materia de “ Economía ” de primeiro curso do Bacharelato:  
    * Catro preguntas teóricas  
    * Unha pregunta de carácter práctico

    O alumno deberá contestar a todas elas 

Segunda parte: Preguntas referidas á materia de “ Economía da empresa” de segundo curso do Bacharelato: 
    * Seis preguntas teóricas (das que o alumno elixirá as catro que prefira para contestar) 
    * Dúas preguntas de carácter práctico (das que o alumno elixirá só unha para contestar) 

Terceira parte: Un comentario de texto. Proporánselle ao alumno dous comentarios (un referido á materia de "Economía" e outro referido á materia de "Economía da Empresa") para que escolla e desenvolva só un deles.

Tamén poñemos no voso coñecemento que a parte da proba referida á materia de segundo de Bacharelato axustarase aos criterios PAU para o presente curso.