GL ES EN
Oferta de Prácticas Modalidade Bolsa
06/03/2017

A entidade R TELECOMUNICACIONES abre unha selección para un bolsa remunerada de 1 ano de duración para estudantes de ADE e ADE+DEREITO con expediente de nota maior o igual a 7,5 puntos e coñecementos en novas tecnoloxías.

Interesados enviar correo a equipo-R@mundo-R.net