GL ES EN
Convocatoria Bolsas UDC e Xunta de Galicia
30/01/2017

Convocatorias de Axudas ao Estudantado:

1. Convocatoria de bolsas para a mentorización de estudantes entrantes con necesidades lingüísticas:

http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mentores/mentoring.html?language=gl (Resolución 29-11-2016)

Resolución definitiva da convocatoria de bolsas para a mentorización de estudantes estranxeiros con necesidades lingüísticas Curso 2016/2017: 
http://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/mentores/mentoring.html?language=gl (19-12-2016)

2.- Convocatoria de axudas para o estudantado da UDC en situación de dificultades económicas, curso 2016/2017.

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2016/000798

3. Convocatoria de axudas ao estudantado de segundo e posteriores cursos do SUG (Xunta de Galicia) (20-1-2017)

Consultar (pdf) 

4. (Xunta de Galicia) Convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2017, co obxecto de coñecer a lingua dese país. (30-1-2017)

Consultar (pdf)

5. (Xunta de Galicia) Convocatoria de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico 2016/17, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos. (30-1-2017)

Consutar (pdf)