GL ES EN
Dobre Titulación ADE con ICM - Sydney (Australia)
21/12/2015

Presentación Dobre Titulación - ICM - Sydney (Australia)

 

Presentación ICM - Sydney (Australia) (pdf)

Dirixida ao alumnado de ADE (1º e 2º cursos)  

O noso alumnado cursaría en Sydney as materias de terceiro e primeiro cuadrimestre de cuarto curso.

Aquelas persoas interesadas deberán contactar:

Vicedecana de Relacións Internacionais e Mobilidade:
Profª. Dra. Dona Rosa Mariz Pérez
Coordinadora Erasmus
Email: rmariz@udc.es

Extensión: 2429