GL ES EN
Prácticas Curriculares 1º Cuadrimestre
29/09/2015

Prácticas en Empresas - Prazo de solicitude: 30/09/2015. Publicada Relación Ofertas.

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS. GRAOS EN ADE, ECONOMÍA E EMPRESARIAIS

Os estudantes que teñan superados 180 créditos das titulacións de Grao en  Ciencias Empresariais, Economía ou ADE e estean interesados en realizar prácticas nos meses correspondentes o primeiro cuadrimestre do curso 2015-2016, deben enviar o seu CV e unha copia do seu expediente académico a practicas.fee@udc.es ata o 30/09/2015 poñendo en asunto “Prácticas setembro”. Os estudantes que opten a estas prácticas deberán estar matriculados na materia de prácticas en empresas.

Relación de Empresas que ofertan Prácticas para o 1º cuadrimestre (consultar .pdf)

Mais información: Prácticas Académicas Externas