GL ES EN
Modificación de Horarios
15/01/2015

Modificacións de horarios aprobados na comsión académica do 13-I-2105:

2º D de ADE: Macroeconomía e Contorna Empresarial e Contabilidade Financeira II (xoves) (ligazón)

2º F de ADE: Macroeconomía e Contorna Empresarial e Contabilidade Financeira II (mércores) (ligazón)

5º A ADE+DER: Contabilidade Directiva e Contabilidade das Operacións societarias (mércores/ xoves) (ligazón)

Aviso: O alumnado afectado pola modificación pode solicitar cambio de grupo, se como consecuencia do devandito cambio de horario tivese algún solapamento no horario das materias nas que estiver matriculado, indicando na solcitude de cambio o solapamento producido e a proposta alternativa.