GL ES EN
Axudas ao Estudo 2013/2014
03/01/2014

Publicada resolución de Axudas ao Estudo (Xunta de Galicia)

ORDE do 13 de decembro de 2013 pola que se fai pública a resolución do concurso público das axudas para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de máster universitario para o curso 2013/14, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desemprego. 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131226/AnuncioG0164-171213-0002_gl.html

ORDE do 18 de decembro de 2013 pola que se fai pública a resolución de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de estudos universitarios durante o curso 2013/2014 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131223/AnuncioG0164-191213-0001_gl.html