GL ES EN
Comunicado Conxunto sobre a LOMCE
11/11/2013

Comunicado Conxunto de diversas organizacións sobre a LOMCE.

 

 

Comunicado Conxunto de diversas organizacións sobre a LOMCE e a obligatoriedade da materia de "Matemáticas aplicadas ás Ciencias Socias" (Comunicado .pdf)

Comunicado da Conferencia Española de Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE) onde se solicita que a materia "Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais" sexa obrigatoria no Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais no marco regulatorio que entrará en vigor coa LOMCE (Comunicado .pdf)