GL ES EN
Mestrados Universitarios Oficiais - Ano Académico 2013-2014
09/10/2013
Listaxes Definitivas de Admitidos nos Mestrados da Facultade (Ano Académico 2013/2014) (3º Prazo)

Máster en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas (pdf)

Máster en Banca e Finanzas (pdf)

Máster en Administración e Dirección de Empresas - MBA (pdf)


 

Listaxes Provisorias de Admitidos nos Mestrados da Facultade (Ano Académico 2013/2014) (3º Prazo)

Máster en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas (pdf)

Máster en Banca e Finanzas (pdf)

Máster en Administración e Dirección de Empresas - MBA (pdf)

 


Listaxes Definitivas de Admitidos nos Mestrados da Facultade (Ano Académico 2013/2014) (2º Prazo)

Máster en Banca e Finanzas (pdf)

Máster en Xestión e Políticas Públicas (pdf)

Máster en Administración e Dirección de Empresas - MBA (pdf)

Máster en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas (pdf)


Listaxes Provisorias de Admitidos nos Mestrados da Facultade (Ano Académico 2013/2014) (2º Prazo)

Máster en Banca e Finanzas (pdf)

Máster en Xestión e Políticas Públicas (pdf)

Máster en Administración e Dirección de Empresas - MBA (pdf)

Máster en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas (pdf)

  Para dar cumprimento ao establecido no Calendario de Preinscrición e Matrícula de Másteres Universitarios do curso académico 2013/2014, infórmase das prazas vacantes nos Mestrados que se imparten nesta Facultade:

 

DENOMINACIÓN DO MESTRADO UNIVERSITARIO

PRAZAS VACANTES

Mestrado Universitario en Dirección e Administración de Empresas

14

Mestrado Universitario en Banca e Finanzas

8

Mestrado Universitario en Xestión e Políticas Públicas

23

Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

9

 

As persoas que figuran na Lista de Agarda no 1º prazo de matriculación poden facer de novo a preinscrición, sen aportar ningunha documentación, no período do 19 de agosto ao 3 de setembro.

O resto das persoas interesadas tamén poden facer a preinscrición nese mesmo prazo. Neste caso, aportando a documentación necesaria.

 

 Listaxes Definitivas de admitidos nos Mestrados da Facultade (Ano Académico 2013-2014):

 

Máster en Banca e Finanzas (pdf)

Máster en Xestión e Políticas Públicas (pdf)

Máster en Administración e Dirección de Empresas - MBA (pdf)

Máster en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas (pdf)


Listaxes Provisorias de admitidos nos Mestrados da Facultade (Ano Académico 2013-2014):

Máster en Banca e Finanzas (pdf)

Máster en Xestión e Políticas Públicas (pdf)

Máster en Administración e Dirección de Empresas - MBA (pdf)

Máster en Contabilidade Superior e Auditoria de Contas (pdf)


Aberto prazo para preinscripción nos Mestrados da Facultade (Ano Académico 2013-2014):

Consultar calendario (pdf


Listaxe de Persoas Admitidas e Excluídas (provisoria) (alumnado estranxeiro): pdf  (10-6-2013)

Listaxe de Persoas Admitidas e Excluídas (definitiva) (alumnado estranxeiro): pdf  (14-6-2013)


Listaxe de Persoas Admitidas e Excluídas (definitiva) (alumnado non EEES):

- Máster en Banca e Finanzas (pdf)

Listaxe de Persoas Admitidas e Excluídas (provisoria) (alumnado non EEES):

- Máster en Banca e Finanzas (pdf)