GL ES EN
Premios Tese de Doutoramento - IEF
12/07/2013

Convocatoria de premiso tese de doutoramento do Instituto de Estudos Fiscais. Prazo 2-09-2013

Resolución do 19 de xuño de 2013, do Instituto de Estudios Fiscales, pola que se convocan premios a teses de doutoramento.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7642.pdf

  • Premio «Fernando Sainz de Bujanda» para teses de doutoramento realizadas sobre materias de Derecho Financeiro e Tributario
  • Premio «José Barea Tejeiro» para teses de doutoramento realizadas sobre materias deEconomía Pública.