GL ES EN
Actualización Bibliografía Recomendada
21/06/2013

Aberto o prazo para actualizar a Bibliografía Recomendada das Materias

A biblioteca da Facultade habiltou un formulario para que o PDI actualice a bibliografía docente das materias para o vindeiro ano académico 2013-2014

https://docs.google.com/forms/d/1qLZ82zHpdOtqvzqNPpy3iaDEO6nRDh5W57tFdbYb35A/viewform?pli=1