GL ES EN

Green Campus é un programa que recolle a filosofía, metodoloxía e experiencia das Ecoescolas, adaptada ás necesidades e problemática específica do ámbito universitario. En Europa, máis de 40 universidades participan neste programa.

 

A UDC asinou en febreiro de 2014 o convenio de colaboración coa Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC) e na actualidade xa conta con 5 facultades con bandeira verde "Green Campus".

     

  • Debate: Psicoloxía das apostas deportivas: existen as malas rachas?