GL ES EN
ADE + DEREITO_Derradeira Convocatoria (Setembro 2017): Calendario de Exames aprobado en Comisión Académica (31/07/2017)

 

Calendario Oficial de Exames

Ano Académico 2017-2018

Ano Académico 2016-2017

(Aprobado en Xunta de Facultade do día 20-07-2016, Modificado en Comisión Académica 30-09-2016, Revisado 20-10-2016, Revisado 24-10-2016, Modificado en C. Académica 21-12-2016 )