GL ES EN

Normativa aplicable

 

1. Recurso Apoio Elaboración Guías Docentes (UDC).

2. Normativa académica de avaliacións, de cualificacións e reclamacións (19-12-13/30-4-14/24-7-14/29-1-15)

3. Estatuto do estudantado.

4. Acordo marco da Comisión Permanente da Facultade de Economía e Empresa (aprobado o 4-7-2011).

5. Memorias dos graos da facultade.

6. Normativa de Permanencia nos títulos de Grao e Mestrado (aprobada o 27 de marzo de 2014)

7. Sobre a Implantación dos Contidos das GADU (aprobada en C. Académica 06-06-2016)

Prazos (calendario 2017/2018)

Datas

Responsable

Tarefa

Do 21 xuño ao 26 de xuño

Coordinador da Titulación

Asignar competencias de titulación ás materias

 

Do 21 xuño ao 10 de xullo (se non hai cambios en competencias do título)

Do 27 xuño ao 10 de xullo (se hai cambios en competencias do título)

 

Profesorado da materia

 

Elaborar guías 

11 de xullo

Coordinador de titulación

Publicar guías

Do 11 de xullo ao 24 de xullo

Departamento

Coordinador de titulación

Revisar guías

Do 25 ao 26 de xullo

Departamento

Aprobar guías

Do 27 ao 28 de xullo

Centro

Ratificar guías

31 de xullo

Coordinador de titulación

Pechar Tiulación

 

 

Xestión guías docentes. Acceso de usuarios (só profesorado).