GL ES EN
 
Solicitude de defensa do Traballo Fin de Grao polo procedemento simplificado: .doc
Solicitude de Traballo Fin de Grao non contemplado na listaxe oficial (art. 6.8 do Regulamento): .doc
Solicitude de Prórroga de Traballo Fin de Grao non contemplado na listaxe oficial (art. 6.11 do Regulamento): .doc .odt

 

Modelo de Acta de Cualificación - Tribunal TFG

1) Microsoft Office (.docx) - OpenOffice/LIbreOffice (.odt) (Acta Tribunal)
2) Microsoft Office (.doc) - OpenOffice/LibreOffice (.odt)   (Publicación)

 

Programa en Excel para Actas de Cualificación (só para PDI): ligazón (Require claves de Acceso a Servizos da UDC)  

Acto de elección TFG: Autorización para que un estudante sexa representado por unha terceira persoa no acto de elección de TFGs