GL ES EN

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

 

Curso 2019/2020

 

Listaxe definitiva de estudantes con TFG asignados _outubro 2019

 

Listaxe definitiva de estudantes por orde de elección de TFG o 1/10/2019

 

Listaxe provisoria de estudantes por orde de elección de TFG o 1/10/2019

 

Oferta de TFG por titulación_elección_Outubro 2019

 

Acordo da Comisión de TFGs, A Comisión de TFGs, na reunión celebrada o 3 de setembro de 2019 acordou ampliar o prazo de solicitude de defensa -procedemento simplificado- correspondente ao mes de setembro ata o día 14 de outubro.

 

Curso 2018/2019

 

Listaxe definitiva de estudantes con TFG asignados_Febreiro 2019

Listaxe definitiva de estudantes por Titulación e orde de elección de TFG_Febreiro 2019

 

Oferta de TFG por titulación_Febreiro 2019

 

Acordo da Comisión de TFGs: A Comisión de TFGs, na reunión celebrada o 21 de setembro de 2018, acordou ampliar o prazo de solicitude de defensa -procedemento simplificado- correspondente ao mes de setembro ata o día 15 de outubro.

 

 

Máis información de interese:

 

Información sobre o control de plaxio nos informes do titor/res dos Traballos de Fin de Grao

Regulamento dos Traballos de Fin de Grao nos títulos da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña

Comisión de Traballos de Fin de Grao:  Acordos (2016)

Características do Traballo de Fin de Grao

Información para o profesorado (TFG): Programa en Excel para Actas de Cualificaciónligazón (Require claves de Acceso a Servizos da UDC)
 

Programa Turnitin para control do plaxio nos TFG:

Acceso ao programa: acceder no Log in con o noso usuario e contrasinal.
Manual Breve de Uso (instrucións para o PDI da páxina 44 en adiante)