GL ES EN

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

 

Curso 2017/2018

 

 
Calendario Defensa procedemento xeral

Defensa procedemento simplificado

 

Composición dos Tribunais de Traballos de Fin de Grao

 

 

 Listaxes definitivas Asignación de TFGs por Titulacións:

 

 

 

Máis información:


Regulamento dos Traballos de Fin de Grao nos títulos da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña

Comisión de Traballos de Fin de Grao:  Acordos (2016)

Características do Traballo de Fin de Grao: .pdf

Información para o profesorado (TFG): Programa en Excel para Actas de Cualificaciónligazón (Require claves de Acceso a Servizos da UDC)

Preguntas máis frecuentes

Impresos e modelos 

Recomendacións para a elaboración da copia en pdf do TFG