GL ES EN

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

 

Curso 2017/2018

 

TFGs_2017-2018_Procedemento e Calendario Defensa

 

Oferta de TFGs Cupo Xeral FEE 2017/2018:

Os estudantes que non presenten solicitudes de prórrogas ou de TFGs deberán escoller un dos traballos destas listaxes no acto público de elección que terá lugar o 4 de outubro de 2017.

 

Listaxes provisorias por Titulacións de matriculados nos TFGs 2017/2018:

 

Listaxes definitivas de estudantes matriculados que están pendentes de asignación de TFGs, e que deberán elixir no acto público que terá lugar o mércores día 4 de outubro ás 18h30 na aula 0.6.:

 

 Listaxes definitivas Asignación de TFGs por Titulacións:

 

 

Máis información:

 

Regulamento.pdf (Modificado pola Xunta de Facultade do 13/11/2017)

Comisión de Traballos de Fin de Grao:  Acordos (2016)

Características do Traballo de Fin de Grao: .pdf

Información para o profesorado (TFG): Programa en Excel para Actas de Cualificaciónligazón (Require claves de Acceso a Servizos da UDC)

Preguntas máis frecuentes

Impresos e modelos 

Recomendacións para a elaboración da copia en pdf do TFG