GL ES EN

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

 

Curso 2018/2019

 

Listaxe provisoria de estudantes por Titulación e orde de elección de TFG_Febreiro 2019

 

Oferta de TFG por titulación_Febreiro 2019

 

Acordo da Comisión de TFGs: A Comisión de TFGs, na reunión celebrada o 21 de setembro de 2018, acordou ampliar o prazo de solicitude de defensa -procedemento simplificado- correspondente ao mes de setembro ata o día 15 de outubro.

 

Asignación de TFGs a estudantes por titulación_Septembro 2018

 

Listaxes provisoria de alumnos matriculados no TFG por titulación_Septembro 2018

 

Oferta de TFG por titulación_Septembro 2018

 

Curso 2017/2018

Asignación TFGs a Tribunais: Sesión de avaliación do 14/09/2018

 

 

Máis información de interese:

Comisión de Traballos de Fin de Grao:  Acordos (2016)
Características do Traballo de Fin de Grao: .pdf
Información para o profesorado (TFG): Programa en Excel para Actas de Cualificaciónligazón (Require claves de Acceso a Servizos da UDC)
 

Programa Turnitin para control do plaxio nos TFG:

Acceso ao programa: acceder no Log in con o noso usuario e contrasinal. O PDI da FEE que non teñan acceso ao Turnitín pode solicitar o mesmo enviando un email a antonio.smacias@udc.gal
Manual Breve de Uso (instrucións para o PDI da páxina 44 en adiante)