GL ES EN

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

 

Regulamento: .pdf (atualizado maio 2015)

Comisión de Traballos de Fin de Grao:  Acordos (2013) - Acordos (2014) - Acordos (2015) - Acordos (2016)

Características do Traballo de Fin de Grao: .pdf

Información para o profesorado (TFG): Programa en Excel para Actas de Cualificaciónligazón (Require claves de Acceso a Servizos da UDC)

Información para o estudantado (TFG) (2016-2017)ligazón

 

Tribunais Ano Académico 2016-2017: ligazón 

 

Procedemento de solicitude de defensa - Ano Académico 2016-2017

Preguntas máis frecuentes

Impresos e modelos 

Recomendacións para a elaboración da copia en pdf do TFG