GL ES EN

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

 

Curso 2017/2018

TFGs_2017-2018_Procedemento e Calendario Defensa

TFGs_Setembro-Outubro 2017_Procedemento e Calendario

Oferta de TFGs Cupo Xeral FEE 2017/2018:

Os estudantes que non presenten solicitudes de prórrogas ou de TFGs deberán escoller un dos traballos destas listaxes no acto público de elección que terá lugar o 4 de outubro de 2017.

Listaxes provisorias por Titulacións de matriculados nos TFGs 2017/2018:

Listaxes definitivas de estudantes matriculados que están pendentes de asignación de TFGs, e que deberán elixir no acto público que terá lugar o mércores día 4 de outubro ás 18h30 na aula 0.6.:

 Listaxes definitivas Asignación de TFGs por Titulacións:

 

 

Curso 2016/2017

Información para o estudantado (TFG) (2016-2017)ligazón

Tribunais Ano Académico 2016-2017: ligazón

Procedemento de solicitude de defensa - Ano Académico 2016-2017

 

Máis información

Regulamento: .pdf (atualizado maio 2015)

Comisión de Traballos de Fin de Grao:  Acordos (2013) - Acordos (2014) - Acordos (2015) - Acordos (2016)

Características do Traballo de Fin de Grao: .pdf

Información para o profesorado (TFG): Programa en Excel para Actas de Cualificaciónligazón (Require claves de Acceso a Servizos da UDC)

Preguntas máis frecuentes

Impresos e modelos 

Recomendacións para a elaboración da copia en pdf do TFG