GL ES EN

O Traballo de Fin de Grao (TFG) é unha materia dentro do plan de estudos de todas as titulacións da facultade, e supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo concreto baixo a supervisión dun ou máis directores/as. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, competencias e habilidades adquiridas durante o período de docencia do grao.

 

Curso 2017/2018

 

 

 

 
Calendario Defensa procedemento xeral

Defensa procedemento simplificado

 

Composición dos Tribunais de Traballos de Fin de Grao (Aprobada pola Comisión de Traballos de Fin de Grao na súa sesión do 23/11/2017)

 

 

 Listaxes definitivas Asignación de TFGs por Titulacións:

 

 

 

Máis información:


Novo Regulamento de Traballos Fin de Grao (en vigor dende 01/01/2018)

Comisión de Traballos de Fin de Grao:  Acordos (2016)

Características do Traballo de Fin de Grao: .pdf

Información para o profesorado (TFG): Programa en Excel para Actas de Cualificaciónligazón (Require claves de Acceso a Servizos da UDC)

Preguntas máis frecuentes

Impresos e modelos 

Recomendacións para a elaboración da copia en pdf do TFG