GL ES EN

QUE É O PAT:

O PAT é un Plano de Atención Titorial que ofrece a Universidade da Coruña para orientar o teu desenvolvemento académico ao longo da túa vida universitaria. Actualmente no centro estase a ofertar aos alumnos de grao e master.

Accede ao blog do pat aquí