GL ES EN

QUE É O PAT:

O PAT é un Plano de Atención Titorial que ofrece a Universidade da Coruña para orientar o teu desenvolvemento académico ao longo da túa vida universitaria. Actualmente no centro estase a ofertar aos alumnos de grao e master.

Podes descargar o documento completo sobre o Plano de Acción Titorial aquí. (Acutalizado e Aprobado en Xunta de Facultade - Decembro 2016)

Accede ao blog do pat aquí

 

QUEN SON OS TEUS TITORES:

O profesorado da Facultade de Economía e Empresa. Se xa estiveches matriculado no grao no ano académico anterior o teu titor segue a ser o mesmo. Se es estudante, o nome do titor asignado ao teu grupo podes coñecelo aquí (2009-2013).

Se és alumno de primeiro de grao ou de cuarto de grao (2014-2015) podes consultar aquí os titores.

 

EN QUÉ TE PODEN AXUDAR:

Colaborar na mellora dos teus procesos de ensino- aprendizaxe, aconsellarte sobre itinerarios formativos, estimular o teu rendemento e participación en actividades relacionadas coa túa formación, orientarte na metodoloxía de estudo e técnicas de traballo intelectual, informarte sobre outros servizos que a Universidade ten á túa disposición,...

 

EN QUÉ MOMENTO PODES CONTAR COS TITORES:

As modalidades de titoría a desenvolver poderán ser de dous tipos: grupais e individuais. A frecuencia na súa utilización dependerá da necesidade sentida polo estudantado e polo titor ou titora asignado. Aconséllase manter como mínimo tres (ao comezo do curso, despois do primeiro cuatrimestre e unha final de avaliación). En calquera caso poderás manter contacto co teu titor sempre que o precises.

 

CAL É O TEU COMPROMISO:

Asistir ás reunións que se programen e avaliar o Plano de Acción Titorial unha vez rematado o curso.

 

 

TITORES SENIOR:

Os titores senior son docentes que estarán ao dispor do alumnado para orientar con vistas á inserción laboral ou investigadora, especialización, cursos, prácticas de empresas

Titores Senior 2013-2014

 

e-mail

 

Departamento

Sequeiros Tizón, Julio

gaspar@udc.es 

ECO APLI I

Novo Peteiro, Jose Antonio

janp@udc.es 

ANALISIS ECONOMICO E ADE

Sanchez Santos, Jose Manuel

santos67@udc.es 

ECO APLI I

Aguiar Maragoto, Fernando

aguiar@udc.es 

ECONOMIA FINANCEIRA E CONTABILIDADE

Iglesias Vazquez, Emma

emma.iglesias@udc.es 

ECO APLI II

Grandío Dopico, Antonio

granpor@economistas.org 

ECO APLI I

Rivera Castiñeira, Berta

berta@udc.es 

ECO APLI I

 

 

SERVIZO DE FORMACION E RECURSOS DO PAT:

Encargado da realización de cursos de formación.

Documento .pdf con información do servizo.

Resumo dos cursos de formación transversal organizados e impartidos polo SFR do PAT ano académico  2012-13: Documento .pdf

 

RELACION DE COORDINADORES PAT DE GRAO E DE FACULTADE    
García-Carro Peña, Beatriz bgcarro@udc.es Coordinadora PAT Grao ADE+Dereito
Vilar Rodriguez, Margarita mvilar@udc.es Coordinadora PAT Grao Economía
Lagoa Varela, Mª Dolores dlagoa@udc.es    Coordinadora PAT Grao Empresariais
Calvo Babío,Nuria nuria.calvob@udc.es Coordinadora PAT Grao ADE
Llano Paz, Fernando de fdellano@udc.es Servizo Formación e Recursos
Martinez Filgueira, Xosé Manuel noia@udc.es Coordinador PAT FEE

 

Accede ao antigo blog do pat aquí (2010-2015)