GL ES EN

Regulamento de Réxime Interno 


(Aprobado en Xunta de Centro do día 22-06-2011 e ratificado en Consello de Goberno do 30-06-2011. Modificado en Xunta de Facultade do día 29-05-2013)
Descargar

Regulamentos varios