GL ES EN

Plano Estratéxico do Centro (2014-2020)

Plano Estratéxico da Facultade de Economía e Empresa


Plano Estratéxico do Centro (2012-2015)

Plano Estratéxico da Facultade de Economía e Empresa


Plano Estratéxico do Centro (2008-2010)

Plano Estratéxico da F. CC. Económicas e Empresariais

Plano Estratéxico da E. U. de Estudos Empresariais


Memorias de Actividades do Centro

Memoria Ano 2006 - Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Memoria Ano 2007 - Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Memoria Ano 2008 - Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Memoria Ano 2009 - Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Memoria Ano 2011 - Facultade de Economía e Empresa

Memoria Ano 2012 - Facultade de Economía e Empresa

Memoria Ano 2013 - Facultade de Economía e Empresa

Memoria Ano 2014 - Facultade de Economía e Empresa 

Memoria Ano 2015 - Facultade de Economía e Empresa

Memoria Ano 2016 - Facultade de Economía e Empresa 

Memoria Ano 2017 - Facultade de Economía e Empresa 

Memoria Ano 2018 - Facultade de Economía e Empresa

Memoria Ano 2019 - Facultade de Economía e Empresa


Guía  Acollida Novos Estudantes

Guía de Acollida de Novos Estudantes (edición 2011/2012) - Fac. de Economía e Empresa

Guía de Acollida de Novos Estudantes (edición 2007/2008) - Fac. CC. Económicas e Empresariais 

Guía de Acollida de Novos Estudantes (edición 2009/2010) - Fac. CC. Económicas e Empresariais


Memorias do Plano de Estudos do Grao de Economía

Memoria Grao en Economía (aprobada o 3/11/2008)  e (modificada o 24/07/2013)

Memorias do Plano de Estudos do Grao de ADE

Memoria Grao en ADE (aprobada o 3/11/2008) e (modificada o 24/07/2013)

Memorias do Plano de Estudos do Grao de Empresariais

Memoria Grao en Ciencias Empresariais (aprobada o 3/11/2008) e (modificada o 24/07/2013)


Memorias do Plano de Estudos de Máster Universitario en Banca e Finanzas

Memoria MUBF (modificada o 23/07/2013)


Memorias do Plano de Estudos de Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

Memoria MUCSAC


Memorias do Plano de Estudos de Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas

Memoria MUDAE