GL ES EN

Información pública sobre os Títulos (Seguemento de Títulos)


MANUAL DO SISTEMA  DE GARANTIA INTERNA DE CALIDADE

(aprobado en xunta de facultade o 29/05/2013)

MANUAL DO SISTEMA (MSGIC)

 1. Portada
 2. Indice
 3. Presentación
 4. Capítulo 1
 5. Capítulo 2
 6. Capítulo 3
 7. Capítulo 4
 8. Capítulo 5
 9. Capítulo 6
 10. Capítulo 7
 11. Capítulo 8
 12. Capítulo 9
 13. Capítulo 10
 14. Capítulo 11
 15. Capítulo 12
 16. Capítulo 13
 17. Glosario

Versión do Manual Completo (sen procedementos) (7.9MB)


PROCEDEMENTOS ASOCIADOS

1- PROCEDEMENTOS  CLAVE (completo 3.1MB) (pdf)

 1. PC01 (procedemento) (Anexo)
 2. PC02 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2)
 3. PC03 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4) (Anexo 5) (Anexo 6)
 4. PC04 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3)
 5. PC05 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4) (Anexo 5)
 6. PC06 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2)
 7. PC07 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4)
 8. PC08 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4)
 9. PC09 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4) (Anexo 5) (Anexo 6) (Anexo 7)
 10. PC010 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3)
 11. PC011 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4) (Anexo 5)
 12. PC012 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2)
 13. PC013 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3)
 14. PC014 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3)

 

2- PROCEDEMENTOS DE APOIO (Completo 5MB) (pdf)

 1. PA01 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4) (Anexo 5) (Anexo 6) (Anexo 7)
 2. PA02 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2)
 3. PA03 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4) (Anexo 5) (Anexo 6) (Anexo 7) (Anexo 8) (Anexo 9)
 4. PA04 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4) (Anexo 5)
 5. PA05 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4) (Anexo 5)
 6. PA06 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4)
 7. PA07 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2)
 8. PA08 (procedemento)

 

3- PROCEDEMENTOS DE MEDICIÓN (Completo 827 Kb) (pdf)

 1. Procedemento
 2. Anexo 1
 3. Anexo 2

 

4- PROCEDEMENTOS ESTRATÉXICOS (Completo 1,7MB) (pdf)

 1. PE01 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3)
 2. PE02 (procedemento) (Anexo)
 3. PE03 (procedemento) (Anexo 1) (Anexo 2) (Anexo 3) (Anexo 4)