GL ES EN

Graos

Economía (plano estudos)

Administración e Dirección de Empresas (ADE) (plano estudos)

Ciencias Empresariais (plano estudos)

 

Graos Plurilingües 

Economía - Opción Plurilingüe (galego/español - inglés) 

Administración e Dirección de Empresas (ADE) - Opción Plurilingüe (galego/español - inglés)

Acreditación do nivel de inglés requerido para incorporarse ao grupo plurilíngüe en Economía ou ADE

Información para Estudantes Entrantes

Normativa reguladora da docencia en Inglés

 

Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

Información sobre o Grado Aberto

 

Grao Internacional

University of South Wales (Reino Unido) 

Administración e Dirección de Empresas (ADE). Dobre Titulación con University of South Wales (Reino Unido)

 

 

Programas de Simultaneidade de Graos 

ADE+Dereito (Programa de Simultaneidade)

Empresariais+Turismo (Programa de Simultaneidade)

Empresariais+Arquitectura Técnica (Programa de Simultaneidade)


Mestrados

Administración e Dirección de Empresas (MBA) - Guía Estudos

Banca e Finanzas Guía Estudos

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas - Guía Estudos

Economía


Doutoramento

Análise económica e estratexia empresarial (Interuniversitario: UDC - USC - UVigo) 

 

Seguemento de títulos 

Información pública sobre os Títulos (Seguemento de Títulos)

 

Títulos extinguidos

Licenciaturas

Economía (Plan Estudos)  (Normativa Adaptación ao Grao(Extinguido 2015-2016)

Administración e Dirección de Empresas (ADE) (Plan Estudos)  (Normativa Adaptación ao Grao(Extinguido 2015-2016)

ADE+Dereito (Extinguido 2016-2017)


Diplomaturas

Ciencias Empresariais (Plan Estudos) (Normativa Adaptación ao Grao) (Extinguido 2013-2014)


Mestrados

Xestión e Políticas Públicas (Extinguido 2013-2014)