GL ES EN
4º ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS + DEREITO
Código Materia
401 Planificación Financeira (Extinguida 2011-2012)
402 Investigación de Mercados (Extinguida 2011-2012)
403 Microeconomía 2 (Extinguida 2011-2012)
404 Dereito Administrativo 2 (Extinguida 2011-2012)
405 Dereito Mercantil I (Extinguida 2011-2012)
406 Dereito Civil 3 (Extinguida 2011-2012)
407 Dereito Procesual I (Extinguida 2011-2012)
408 Dereito Penal 2 (Extinguida 2011-2012)
409 Política Monetaria e Sistema Financeiro (Extinguida 2011-2012)
410 Facenda Pública (Extinguida 2011-2012)
411 Análise das Operacións Financeiras (Extinguida 2011-2012)
5º ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS + DEREITO
Código Materia
501 Contabilidade Xeral e Analítica (Extinguida 2012-2013)
502 Dirección Financeira (Extinguida 2012-2013)
503 Econometría (Extinguida 2012-2013)
504 Dereito Civil 4 (Extinguida 2012-2013)
505 Dereito Procesual 2 (Extinguida 2012-2013)
506 Dereito Mercantil 2 (Extinguida 2012-2013)
507 Facenda Pública Española (Extinguida 2012-2013)
508 Análise Económica das Organizacións (Extinguida 2012-2013)
6º ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS + DEREITO
Código Materia
601 Macroeconomía 2 (Extinguida 2013-2014)
602 Dsitribución Comercial (Extinguida 2013-2014)
603 Dirección Comercial (Extinguida 2013-2014)
604 Dirección Estratéxica e Política de Empresa (Extinguida 2013-2014)
605 Economía Industrial Europea (Extinguida 2013-2014)
606 Dereito do Traballo (Extinguida 2013-2014)
607 Dereito Financeiro e Tributario (Extinguida 2013-2014)
608 Dereito Internacional Privado (Extinguida 2013-2014)
609 Filosofía do Dereito (Extinguida 2013-2014)

Voltar