GL ES EN
1º ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS
Código Materia
101 Contabilidade Financeira e Analítica (Extinguida 2008-2009)
102 Matemáticas (Extinguida 2008-2009)
103 Microeconomía I (Extinguida 2008-2009)
104 Economía da empresa: Función Financeira (Extinguida 2008-2009)
105 Economía da Empresa: Comercialización (Extinguida 2008-2009)
106 Historia Económica Mundial (Extinguida 2008-2009)
107 Introducción ao Dereito (Extinguida 2008-2009)
108 Integración Económica Internacional (Extinguida 2008-2009)
109 Política Económica I (Extinguida 2008-2009)
2º ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS
Código Materia
201 Economía Española e Mundial (Extinguida 2009-2010)
202 Macroeconomía I (Extinguida 2009-2010)
203 Economía da Empresa: Dirección e Organización (Extinguida 2009-2010)
204 Estatística Empresarial 2 (Extinguida 2009-2010)
205 Política Económica II (Extinguida 2009-2010)
206 Estatística Empresarial I (Extinguida 2009-2010)
207 Historia Económica de España (Extinguida 2009-2010)
208 Matemáticas Empresariais II (Extinguida 2009-2010)
209 Contabilidade de Sociedades (Extinguida 2009-2010)
3º ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS
Código Materia
301 Dereito da Empresa (Extinguida 2010-2011)
302 Introducción á Econometría (Extinguida 2010-2011)
303 Planificación Financeira (Extinguida 2010-2011)
304 Estatística Empresarial 3 (Extinguida 2010-2011)
305 Investigación de Mercados (Extinguida 2010-2011)
306 Microeconomía 2 (Extinguida 2010-2011)
307 Facenda Pública (Extinguida 2010-2011)
308 Política Monetaria e Sistema Financeiro (Extinguida 2010-2011)
4º ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS
Código Materia
401 Contabilidade Xeral e Analítica (Extinguida 2011-2012)
402 Dirección Financeira (Extinguida 2011-2012)
403 Econometría (Extinguida 2011-2012)
404 Análise Económica das Organizacións (Extinguida 2011-2012)
405 Análise das Operacións Financeiras (Extinguida 2011-2012)
406 Macroeconomía 2 (Extinguida 2011-2012)
407 Distribución Comercial (Extinguida 2011-2012)
408 Facenda Pública Española (Extinguida 2011-2012)
5º ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS
Código Materia
501 Dirección Comercial (Extinguida 2012-2013)
502 Dirección Estratéxica e Política de Empresa (Extinguida 2012-2013)
503 Economía Industrial Europea (Extinguida 2012-2013)
OPTATIVAS 1º CICLO ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS
Código Materia
311 Empresa, Sectores e Contabilidade Social (Extinguida 2010-2011)
312 Programación Matemática - Non se oferta Ano 2009-2010
313 Sistema Político Español (Extinguida 2010-2011)
314 Socioloxía da Empresa e dos Recursos Humanos (Extinguida 2010-2011)
OPTATIVAS 2º CICLO ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS
Código Materia
601 Auditoría (Extinguida 2012-2013)
602 Comportamento do Consumidor (Extinguida 2012-2013)
603 Comunicación Empresarial (Extinguida 2012-2013)
604 Consolidación de Estados Financeiros (Extinguida 2012-2013)
605 Contabilidade de Xestión (Extinguida 2012-2013)
606 Dereito da Intermediación Financeira - Non se oferta Ano 2011-2012
607 Dirección de operacións - Non se oferta Ano 2011-2012
608 Dirección de Recursos Humanos (Extinguida 2012-2013)
609 Econometría Aplicada - Non se oferta Ano 2008-2009
610 Economía Internacional (Extinguida 2012-2013)
611 Facenda Pública Superior (Extinguida 2012-2013)
612 Fiscalidade das Operacións e Instrumentos Financeiros - Non se oferta Ano 2010-2011
613 Historia Económica da Empresa - Non se oferta Ano 2010-2011
614 Intermediarios Financeiros (Extinguida 2012-2013)
616 Mercados Financeiros (Extinguida 2012-2013)
617 Organización e Administración de Vendas (Extinguida 2012-2013)
618 Política de Produtos e Marcas (Extinguida 2012-2013)
619 Política Económica Internacional (Extinguida 2012-2013)
620 Simulación e Xogos de Empresa (Extinguida 2012-2013)
621 Sistemas de Información (Extinguida 2012-2013)
622 Técnicas Estatísticas para a Análise e Recollida de Información - Non se oferta Ano 2011-2012
624 Teoría do Investimento - Non se oferta Ano 2007-2008
624 Teoría e Técnicas do Investimento Financeiro - Non se oferta Ano 2007-2008
611211703 Microeconomía: Complemento de Formación

Voltar