GL ES EN
1º ECONOMíA
Código Materia
101 Contabilidade Financeira e Analítica (Extinguida 2008-2009)
102 Microeconomía (Extinguida 2008-2009)
103 Historia Económica Mundial (Extinguida 2008-2009)
104 Matemáticas para Economistas I (Extinguida 2008-2009)
105 Estructura e Institucións Económicas: Economía Mundial (Extinguida 2008-2009)
106 Matemáticas para Economistas 2 (Extinguida 2008-2009)
107 Socioloxía Económica (Extinguida 2008-2009)
108 Técnicas de Contabilidade Social (Extinguida 2008-2009)
109 Política Económica I (Extinguida 2008-2009)
2º ECONOMíA
Código Materia
201 Historia Económica de España 1 (Extinguida 2009-2010)
202 Política Económica II (Extinguida 2009-2010)
203 Análise Contable (Extinguida 2009-2010)
204 Estatística Económica 2 (Extinguida 2009-2010)
205 Estrutura e Institucións Económicas: Economía Española (Extinguida 2009-2010)
206 Introdución ao Dereito (Extinguida 2009-2010)
207 Macroeconomía I (Extinguida 2009-2010)
208 Estatística Económica I (Extinguida 2009-2010)
209 Matemáticas para Economistas 3 (Extinguida 2009-2010)
3º ECONOMíA
Código Materia
301 Introdución á Econometría (Extinguida 2010-2011)
302 Macroeconomía 2 (Extinguida 2010-2011)
303 Avaliación e selección de proxectos de investimento (Extinguida 2010-2011)
304 Facenda Pública (Extinguida 2010-2011)
305 Estatística Económica 3 (Extinguida 2010-2011)
306 Historia Económica de España 2 (Extinguida 2010-2011)
307 Microeconomía e Réxime da Competencia na Unión Europea (Extinguida 2010-2011)
308 Política Económica do Medio Ambiente (Extinguida 2010-2011)
4º ECONOMíA
Código Materia
401 Econometría (Extinguida 2011-2012)
402 Economía do Sector Público (Extinguida 2011-2012)
403 Macroeconomía (Extinguida 2011-2012)
404 Economía Europea (Extinguida 2011-2012)
405 Política Económica 3 (Extinguida 2011-2012)
406 Economía Internacional (Extinguida 2011-2012)
407 Dereito Mercantil (Extinguida 2011-2012)
408 Economía de Galicia (Extinguida 2011-2012)
409 Facenda Pública Española (Extinguida 2011-2012)
5º ECONOMíA
Código Materia
501 Economía da Empresa (Extinguida 2012-2013)
502 Microeconomía (Extinguida 2012-2013)
503 Econometría Aplicada (Extinguida 2012-2013)
OPTATIVAS 1º CICLO ECONOMíA
Código Materia
311 Inglés (Extinguida 2010-2011)
312 Marketing (Extinguida 2010-2011)
313 Ofimática (Extinguida 2010-2011)
314 Políticas Públicas (Extinguida 2010-2011)
OPTATIVAS 2º CICLO ECONOMíA
Código Materia
602 Análise de Conxuntura - Non se oferta Ano 2011-2012
604 Autonomías e Economías Rexionais - Non se oferta Ano 2011-2012
607 Economía da Información - Non se oferta Ano 2011-2012
608 Economía dos Servizos Públicos (Extinguida 2012-2013)
609 Economía Industrial (Extinguida 2012-2013)
610 Facenda Pública Española 1 - Non se oferta Ano 2010-2011
611 Facenda Pública Española 2 (Extinguida 2012-2013)
613 Historia da Intervención Pública na Economía Española - Non se oferta Ano 2009-2010
612 Fiscalidade das Operacións e Instrumentos Financeiros - Non se oferta Ano 2010-2011
614 Historia Económica de Galicia - Non se oferta Ano 2011-2012
615 Integración Económica - Non se oferta Ano 2011-2012
616 Intermediarios Financeiros (Extinguida 2012-2013)
618 Mercados Financeiros (Extinguida 2012-2013)
619 Política Económica Rexional (Extinguida 2012-2013)
620 Política Económica Superior (Finanzas Internacionais) (Extinguida 2012-2013)
621 Política Monetaria e Sistema Financeiro (Extinguida 2012-2013)
622 Teoría da Xestión Financeira da Empresa (Extinguida 2012-2013)
623 Teoría do Valor e da Distribución (Extinguida 2012-2013)
624 Teoría Económica Rexional e Urbana - Non se oferta - Ano 2010-2011

Voltar