GL ES EN

650G01029 - Inglés Empresarial

Titulación: Grao en Ciencias Empresariais

Ano: 3º

Departamento: Filoloxía Inglesa

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar