GL ES EN

650G01027 - Réxime Fiscal da Empresa III

Titulación: Grao en Ciencias Empresariais

Ano: 3º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar