GL ES EN

611G02030 - Distribución Comercial

Titulación: Grao en ADE

Ano: 3º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar