GL ES EN

650G01020 - Informática Aplicada á Empresa

Titulación: Grao en Ciencias Empresariais

Ano: 2º

Departamento: Computación

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar