GL ES EN

650G01012 - Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa

Titulación: Grao en Ciencias Empresariais

Ano: 2º

Departamento: Socioloxía e Ciencia Política e da Admon.

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar