GL ES EN

650G01011 - Réxime Fiscal da Empresa I

Titulación: Grao en Ciencias Empresariais

Ano: 2º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar