GL ES EN

650G01003 - Economía da Empresa: Función Organizativa

Titulación: Grao en Ciencias Empresariais

Ano: 1º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Básica

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar