GL ES EN

611211703 - Microeconomía: Complemento de Formación

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Optativa

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar