GL ES EN

611G02019 - Econometría

Titulación: Grao en ADE

Ano: 2º

Departamento: Economía Aplicada II

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar