GL ES EN

611G02014 - Estatística e Introdución á Econometría

Titulación: Grao en ADE

Ano: 2º

Departamento: Economía Aplicada II

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar