GL ES EN

611G02002 - Historia Económica

Titulación: Grao en ADE

Ano: 1º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Primeiro ciclo

Carácter: Básica

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 6 ECTS

Créditos Teóricos:

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar