GL ES EN

608 - Dereito Internacional Privado (Extinguida 2013-2014)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas + Dereito

Ano: 6º

Departamento: Dereito Privado

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Anual

Créditos: 9

Créditos Teóricos: 9

Créditos Prácticos:

Profesores/as:

Programas:

Voltar