GL ES EN

605 - Economía Industrial Europea (Extinguida 2013-2014)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas + Dereito

Ano: 6º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 6

Créditos Teóricos: 4,5

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar