GL ES EN

604 - Dirección Estratéxica e Política de Empresa (Extinguida 2013-2014)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas + Dereito

Ano: 6º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Troncal

Periodo: Anual

Créditos: 9

Créditos Teóricos: 6

Créditos Prácticos: 3

Profesores/as:

Programas:

Voltar