GL ES EN

508 - Análise Económica das Organizacións (Extinguida 2012-2013)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas + Dereito

Ano: 5º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Anual

Créditos: 9

Créditos Teóricos: 6

Créditos Prácticos: 3

Profesores/as:

Programas:

Voltar