GL ES EN

507 - Facenda Pública Española (Extinguida 2012-2013)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas + Dereito

Ano: 5º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 7,5

Créditos Teóricos: 6

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar