GL ES EN

410 - Facenda Pública (Extinguida 2011-2012)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas + Dereito

Ano: 4º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar