GL ES EN

403 - Microeconomía 2 (Extinguida 2011-2012)

Titulación: Administración e Dirección de Empresas + Dereito

Ano: 4º

Departamento: Análise Económica e Administración de Empresas

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Obrigatoria

Periodo: Primeiro Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar