GL ES EN

624 - Teoría do Investimento - Non se oferta Ano 2007-2008

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 5º

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Optativa

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar