GL ES EN

622 - Técnicas Estatísticas para a Análise e Recollida de Información - Non se oferta Ano 2011-2012

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 5º

Departamento: Economía Aplicada II

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Optativa

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar