GL ES EN

612 - Fiscalidade das Operacións e Instrumentos Financeiros - Non se oferta Ano 2010-2011

Titulación: Administración e Dirección de Empresas

Ano: 5º

Departamento: Economía Aplicada I

Ciclo: Segundo ciclo

Carácter: Optativa

Periodo: Segundo Cuadrimestre

Créditos: 4,5

Créditos Teóricos: 3

Créditos Prácticos: 1,5

Profesores/as:

Programas:

Voltar